Eggersmann Poland - pasze i suplementy dla koni.

Marka Eggersmann od 50 lat jest jednym z wiodących producentów pasz dla koni w Niemczech i Europie. W swojej ofercie posiada pasze , pasze specjalistyczne, witaminy, suplementy diety. Wychodząc na...

person Posted By: Anna Chodkiewicz

ANEMIA U KONI CZ. 2. WYSTĘPOWANIE WRZODÓW A ANEMIA

W poprzednim artykule z tej serii wspomniano, że anemia u koni jest zawsze objawem innej choroby. Jedną z najczęstszych przyczyn anemii u koni jest utrata krwi, a z kolei jednym z najczęstszych schorzeń, które powoduje przewlekłą anemię wynikającą z utraty krwi może być krwawienie wrzodów w jelitach.

Istnieje wiele mitów krążących na temat wrzodów u koni. Niektóre z najbardziej rozpowszechnionych przekonań są takie, że dotykają one tylko żołądka konia (wrzody żołądka) iże dotyczą jedynie koni użytkowanych sportowo, tych, które są często transportowane, lub zwierząt nerwowych bądź łatwo stresujących się. Badania wykazują, że te przekonania są błędne, a wrzody są bardzo realnym problemem dla współczesnego konia w ogóle. Wiele opublikowanych prac badawczych pokazuje, że ponad 80% koni sportowych cierpi na wrzody żołądka, czyli owrzodzenie błony śluzowej żołądka. Część z nich wskazuje, że odsetek ten sięga nawet 90% (dotyczy to w szczególności koni w treningu wyścigowym). Wiele badań mówi również o tym, że ponad 60% koni z grupy badawczej miało wrzody w obrębie jelita grubego. Ponad. 50% chorujących koni posiada owrzodzenia zarówno w żołądku, jak i dystalnych odcinkach jelit.

Anemia (niedokrwistość) to zmniejszenie masy czerwonych krwinek, które może charakteryzować się niską liczbą czerwonych krwinek lub niską objętością krwinek czerwonych (MCV). Dla przypomnienia: istnieją trzy różne przyczyny anemii i są to: utrata krwi, niszczenie komórek krwi przez organizm i niewystarczająca produkcja krwi. Zdecydowanie najczęstszym typem anemii u koni jest utrata krwi, szczególnie utrata krwi spowodowana przewlekłym zapaleniem lub chorobą.

Wrzody żołądka i okrężnicy są zmianami w obrębie błony śluzowej żołądka lub jelita grubego konia. Wrzody o niskim stopniu zaawansowania powodują po prostu stan zapalny i zaczerwienienie. Mogą się one nasilać aż do powstawania otwartych ran, które krwawią, stale lub z przerwami, umiarkowanie lub obficie. Ponieważ wrzody wymagają interwencji weterynaryjnej i w zasadzie nie ustępują same z siebie, stają się chronicznym problemem dla konia, kiedy pozostają niezdiagnozowane i nieleczone. To chroniczne, być może przerywane, krwawienie w przewodzie pokarmowym z powodu owrzodzenia może skutkować utratą wystarczającej ilości krwi, by u konia stwierdzono anemię. W dodatku do problemów zdrowotnych i wydajnościowych spowodowanych przez wrzody, redukcja czerwonych krwinek obniża zdolność krwi do dostarczania tlenu do całego organizmu – negatywnie wpływając na metabolizm, mięśnie i produkcję energii. Ponadto wyniki badań krwi, które są w dolnej granicy normy (ale wciąż nie poniżej), mogą sygnalizować problem u konia użytkowego. Konie, które są w intensywnym, zaawansowanym treningu, mają tendencję do ogólnie wyższej liczby czerwonych krwinek/ich objętości we krwi, dlatego wynik w dolnej granicy normy może wskazywać na anemię niskiego stopnia. To może stanowić wczesny sygnał ostrzegawczy przed wrzodami u koni sportowych.

Jeśli lekarz weterynarii zdiagnozuje u konia anemię na podstawie objawów i badań krwi, następnym krokiem jest zidentyfikowanie problemu, który ją wywołuje. Ponieważ wrzody są dziś tak powszechne i powszechne wśród koni, są logicznym miejscem do rozpoczęcia bieżącej diagnostyki. Należy pamiętać, że chociaż istnieje związek między anemią a owrzodzeniem u niektórych koni, nie wszystkie konie z wrzodami faktycznie są dotknięte anemią.

Zwiększone ryzyko występowania wrzodów u koni i fakt, że obecnie można je uznać za „chorobę cywilizacyjną” tego gatunku zwierząt, wynika ze zwiększonych obciążeń organizmu u koni sportowych – startów, częstego transportu – a także współczesnego sposobu żywienia czy warunków utrzymania i opieki. W szczególności, niestrawiona skrobia z ziaren zbóż docierająca do jelita grubego – u gatunku „zaprojektowanego” do trawienia włóknistych pokarmów – stanowi poważny problem dla zdrowia jelit u koni na całym świecie. Jest znana jako przyczyna zarówno wrzodów, jak i kolki. Aby rozwiązać problem zarówno wrzodów, jak i anemii, konieczna jest współpraca z lekarzem weterynarii, aby najpierw wyleczyć wrzody i poprawić ogólny stan zdrowia jelit. To może obejmować:

  • leczenie farmakologiczne,
  • wsparcie prawidłowej funkcji jelit np. poprzez wprowadzenie do diety pro- i prebiotyków,
  • zmniejszenie udziału ziaren zbóż w diecie i częstsze podawanie mniejszych ilości pokarmu,
  • zapewnienie stałego, swobodnego dostępu do wysokiej jakości siana lub trawy pastwiskowej,
  • zastąpienie zbóż innymi komponentami o obniżonej zawartości skrobi, takich jak lucerna, wysłodki, oleje czy wytłoki,
  • użycie metod spowalniających pobieranie paszy (siatki na siano, paśniki), mieszanie sieczki z paszą treściwą, by wydłużyć czas żucia.

Kiedy wrzody u konia się zagoją, a krwawienie ustanie, anemia ustąpi sama – oczywiście zakładając, że wrzody są jedyną przyczyną anemii. Jeśli nie, konieczna jest dodatkowa diagnostyka w celu ustalenia, jakie inne czynniki mogą przyczyniać się do anemii. Tak czy inaczej zdrowy organizm koni potrzebuje około 2-6 tygodni na uzupełnienie czerwonych krwinek – i nie potrzebuje do tego żadnej dodatkowej pomocy.