Eggersmann Poland - pasze i suplementy dla koni.

Marka Eggersmann od 50 lat jest jednym z wiodących producentów pasz dla koni w Niemczech i Europie. W swojej ofercie posiada pasze , pasze specjalistyczne, witaminy, suplementy diety. Wychodząc na...

person Posted By: Anna Chodkiewicz

ELEKTROLITY ZIMĄ: KLUCZ DO UTRZYMANIA ODPOWIEDNIEGO NAWODNIENIA KOŃSKIEGO ORGANIZMU

Wiele osób potrzebę podawania elektrolitów koniom widzi jedynie latem, kiedy zwierzęta intensywnie się spocą w czasie treningu. Wraz ze spadkiem temperatur przestają je stosować. Jednak czy słusznie sądzą, że zimą uzupełnianie końskiej diety o elektrolity jest bezcelowe? Oczywiście jak zawsze każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie, ale w ujęciu ogólnym stosowanie elektrolitów także w okresie jesienno-zimowym jest jak najbardziej uzasadnione.

W miesiącach zimowych konie zazwyczaj pobierają mniej wody niż normalnie. Jednak nie jest to jednoznaczne z „potrzebują mniej wody”. I pomimo tego, iż zwierzęta często pocą się wtedy zdecydowanie mniej niż latem (choć w przypadku niegolonych koni w intensywniejszej pracy lub posiadających słabszą kondycję to stwierdzenie jest nieco dyskusyjne), zimą wciąż istnieje ryzyko odwodnienia! Wraz ze spadkiem temperatur zapotrzebowanie na wodę wcale się nie zmienia. Może się zmienić jedynie forma dostarczenia jej do organizmu. W przypadku koni mających dostęp do pastwiska woda jest dostarczana także z zielonką. Natomiast w chłodniejszych porach roku wiele koni pobiera znacznie więcej siana i innych rodzajów paszy o wysokiej zawartości suchej masy, niż ma to miejsce w miesiącach letnich. Proces trawienia siana wymaga dostarczenia do jelit znacznych ilości wody – oznacza to, że paradoksalnie zimą koń powinien wypijać więcej wody niż w sezonie pastwiskowym. W przypadku, gdy koń nie pobiera jej wystarczająco dużo, niesie to za sobą zagrożenie w postaci kolek spowodowanych niedrożnością jelit. Do wzrostu częstotliwości kolek przyczynia się także zmniejszenie ilości ruchu (np. ze względu na krótszy czas przebywania zwierząt na padokach, infrastrukturę w stajni uniemożliwiającą pracę w czasie mrozów czy nasilonych opadów itp.). To sprawia, że zimą dbanie o prawidłowe nawodnienie organizmu konia jest szczególnie istotne – i tutaj swoje zastosowanie znajdują elektrolity. Pełnią one kluczową rolę w rozprowadzaniu i wchłanianiu wody w organizmie. Ich podawanie zachęci konia do pobierania większej ilości wody, są zatem niedrogą i skuteczną metodą zapobiegania odwodnieniu u zwierząt.

Jak stosować elektrolity zimą?

1. Wprowadzaj elektrolity powoli. Ze względu na słony smak domieszanie od razu pełnej dawki do wody lub paszy może spowodować, że koń odmówi jej pobrania, dlatego lepiej przyzwyczajać go do nowego dodatku stopniowo.

2. Podawaj elektrolity dobrze wymieszane z paszą treściwą lub dodane do wody. Podając je z wodą, zapewnij jednocześnie dostęp do wody bez elektrolitów.

3. Podając elektrolity, zapewnij koniowi stały dostęp do świeżej, czystej wody. Konie wolą wodę nieco cieplejszą (o temperaturze nieco niższej niż temperatura ich ciała), niechętnie z kolei piją, jeśli woda jest bardzo zimna. Dlatego zadbaj, by miała właściwą temperaturę – często ją zmieniaj oraz zaizoluj poidła/kastry na padoku lub skorzystaj z urządzeń do podgrzewania.

4. Stosuj elektrolity zgodnie z zaleceniem producenta dotyczącym dawkowania.

5. Zwróć uwagę na skład produktu na etykiecie. Najbardziej skuteczne produkty elektrolitowe zawierają sód, potas, magnez i wapń w ilościach wyrównujących ich ewentualną utratę.

6. Kontroluj okres przydatności produktu do spożycia. Stosuj się do zaleceń dotyczących przechowywania.

7. U koni niepracujących lub pracujących niezbyt intensywnie równowaga elektrolitowa może zostać uzyskana dzięki podawaniu samej soli spożywczej. Natomiast u koni w mocniejszej pracy konieczne może być podanie preparatu o bogatszym składzie, dostarczającego również m.in. potasu.

8. W przypadku wszelkich wątpliwości decyzję o podawaniu elektrolitów skonsultuj z lekarzem prowadzącym konia – szczególnie dotyczy to koni z problemami zdrowotnymi, w przypadku których włączenie do diety dodatku elektrolitów może spowodować komplikacje.