Eggersmann Poland - pasze i suplementy dla koni.

Marka Eggersmann od 50 lat jest jednym z wiodących producentów pasz dla koni w Niemczech i Europie. W swojej ofercie posiada pasze , pasze specjalistyczne, witaminy, suplementy diety. Wychodząc na...

person Posted By: Anna Chodkiewicz

ŹRÓDŁA ENERGII W ŻYWIENIU KONI

Konie pobierają paszę w celu zaspokojenia zapotrzebowania energetycznego. Zapotrzebowanie to różni się w zależności od obciążenia pracą, użytkowania hodowlanego czy wymagań bytowych (tj. energii niezbędnej do jedzenia, trawienia, przemieszczania się, utrzymania temperatury ciała itp.).

Konie pobierają pasze dostarczające różnych źródeł energii. Energia ta, w zależności od źródła, może być wykorzystana od razu lub zmagazynowana na później. Do źródeł energii zaliczamy przede wszystkim węglowodany oraz tłuszcze, jednak w razie konieczności takim źródłem może być także białko. Główne źródło energii w diecie konia stanowią węglowodany. Wyróżniamy węglowodany niestrukturalne (których źródłem są przede wszystkim zboża) oraz strukturalne (włókno dostarczane w paszach objętościowych). Pasza objętościowa powinna być dostarczana w ilości co najmniej 1% masy ciała zwierzęcia. W celu zaspokojenia swoich potrzeb energetycznych większość koni zjada paszę objętościową w ilości 1,5-2% swojej masy ciała.

Energia może być zmagazynowana do późniejszego wykorzystania w postaci glikogenu mięśniowego, tkanki tłuszczowej, glikogenu wątrobowego i białek ciała (tkanki mięśniowej). Nadmiar zmagazynowanej energii skutkuje otyłością konia. Przekarmianie może prowadzić nie tylko do otyłości, ale także takich problemów, jak kolka czy mięśniochwat. Z kolei jeśli konie nie otrzymują wystarczającej ilości energii, ich organizm poświęci ją na zaspokojenie potrzeb bytowych kosztem wydajności produkcyjnej. Dlatego istotne jest, by zbilansować dietę koni tak, by dostarczyć im wszystkich składników odżywczych, bez przekarmiania lub zbyt małej ilości paszy.

Węglowodany niestrukturalne

Skrobia, węglowodan składający się z dużej liczby cząsteczek glukozy, jest głównym składnikiem ziaren zbóż, stanowiąc od 50 do 70% ich suchej masy. Spośród zbóż
powszechnie podawanych koniom, najwyższą zawartość skrobi ma kukurydza. Skrobia jest wszechstronnym źródłem energii dla koni użytkowych. Zwierzęta te rozkładają skrobię na cząsteczki glukozy w jelicie cienkim, gdzie jest ona wchłaniana do krwi. Po dostaniu się do krwi, cząsteczki glukozy mogą być wykorzystane bezpośrednio do funkcjonowania mięśni lub mogą zostać związane w postaci glikogenu mięśniowego, glikogenu wątrobowego czy przekształcone w tkankę tłuszczową.


Glikogen mięśniowy jest ważnym paliwem dla wytwarzania energii podczas wysiłku. Ponadto, glikogen jest przechowywany w wątrobie, gdzie jest dostępny do produkcji i uwalniania glukozy do krwi podczas pracy. Utrzymanie poziomu glukozy we krwi podczas wysiłku jest niezwykle ważne, ponieważ glukoza jest jedynym paliwem dostępnym dla centralnego układu nerwowego, a hipoglikemia (niski poziom cukru we krwi) jest potencjalną przyczyną zmęczenia u trenowanych koni.

Skrobia jest najczęściej stosowanym źródłem energii dla syntezy glikogenu, ponieważ trawienie skrobi powoduje bezpośredni wzrost poziomu glukozy we krwi i insuliny, dwóch najważniejszych czynników zaangażowanych w syntezę glikogenu. Istnieje jednak granica ilości skrobi, jaką powinna zawierać dawka pokarmowa konia wyczynowego. Jeśli duże ilości skrobi są podawane w jednym posiłku, może dojść do przekroczenia zdolności jelita cienkiego do trawienia i wchłaniania skrobi, wskutek czego znaczna ilość skrobi może przejść do jelita grubego, gdzie zostanie szybko sfermentowana do kwasu mlekowego przez bakterie. Wzrost stężenia kwasu obniży pH w jelicie, co może zabić inne bakterie i doprowadzić do uwolnienia endotoksyn do krwi. Połączenie tych dwóch czynników może skutkować wystąpieniem kolki czy ochwatu.

Węglowodany strukturalne

Niezwykle istotnym źródłem energii jest także włókno. Jest ono składnikiem liści i łodyg traw (a zatem jest dostarczane koniom przede wszystkim w postaci siana). Dobrą formą jego dostarczenia są także pasze takie wysłodki buraczane czy otręby ryżowe – komponenty często stosowane w żywieniu koni sportowych jako alternatywa dla zbóż.

Tłuszcze

Tłuszcze są drogim źródłem energii w porównaniu z węglowodanami, ale zwiększona wydajność energetyczna i korzyści zdrowotne wynikające z redukcji węglowodanów niestrukturalnych w diecie konia sportowego są warte dodatkowych kosztów. Ponadto konie, które są przystosowane do wysokiego poziomu tłuszczu w diecie, będą przekształcać tłuszcz na energię i oszczędzać glikogen dłużej niż konie nie przystosowane do tłuszczu. Konie, które mogą oszczędzać glikogen podczas zawodów, będą mniej zmęczone i będą miały więcej energii np. w czasie kilkudniowych startów. Równie ważne jest to, że tłuszcz dostarcza energii bez powodowania nadpobudliwości lub nadmiernego wyrzutu energii, która jest charakterystyczna przy stosowaniu diety wysoko węglowodanowej u koni, które są wrażliwe na wzrost poziomu cukru we krwi. Niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe, zawarte w niektórych tłuszczach (takich jak oleje, np. olej z ostropestu), dostarczają również składników odżywczych potrzebnych do zachowania sierści, skóry i kopyt w dobrej kondycji.

Białka

Określone ilości białka będą przekształcane w energię, kiedy w diecie jest nadmiar białka lub jeśli koń jest ekstremalnie chudy i nie ma zapasów tłuszczu, co powoduje, że tkanka mięśniowa jest rozkładana i używana do produkcji energii. Przemiana białka w energię powoduje powstanie produktów ubocznych, w tym ciepła i amoniaku. Amoniak jest następnie przekształcany w wątrobie w mocznik, który jest wydalany z moczem. Te produkty uboczne zwiększają emisję amoniaku do powietrza i mogą wpływać na jakość powietrza w stajni, a w konsekwencji obniżać wydajność. Inną kwestią, o której należy pamiętać jest to, że aby białko mogło być wykorzystane w ten sposób, do przekształcenia białka w energię konieczne jest zwiększone spożycie wody. Dodatkowo należy mieć na uwadze, że wykorzystanie białka jako źródła energii jest po prostu kosztowne – zdecydowanie bardziej opłacalne pod tym względem jest wykorzystanie pasz treściwych opartych na węglowodanach niestrukturalnych lub pasz objętościowych.

Jakie źródło energii wybrać?

Aby koń osiągał optymalne wyniki, niezbędna jest dobrze zbilansowana dieta. Podczas gdy wybór źródła energii jest ważną kwestią, tak naprawdę nacisk musi być położony przede wszystkim na spełnienie wymagań odżywczych konia. Niedobór lub nadmiar kluczowych składników odżywczych, takich jak aminokwasy, witaminy, pierwiastki mineralne, węglowodany strukturalne i niestrukturalne oraz tłuszcze, będzie hamować wzrost, wydajność i negatywnie wpływać na ogólne samopoczucie zwierzęcia. Zatem to nie źródło energii jako takie, a znajomość indywidualnych potrzeb konia, zarówno pod względem wydajności, jak i ogólnego zdrowia, pomoże w stworzeniu odpowiedniego planu żywieniowego, który wspomoże poprawę wydajności.