Eggersmann Poland - pasze i suplementy dla koni.

Marka Eggersmann od 50 lat jest jednym z wiodących producentów pasz dla koni w Niemczech i Europie. W swojej ofercie posiada pasze , pasze specjalistyczne, witaminy, suplementy diety. Wychodząc na...

person Posted By: Anna Chodkiewicz

ŻYWIENIE KONI W OKRESIE ZIMOWYM

Trudno podać dokładne zalecenia dotyczące potrzeb żywieniowych, które miałyby zastosowanie do wszystkich koni w okresie zimowym, ponieważ warunki pogodowe potrafią różnić się drastycznie zależnie od regionu. Podobnie różnice te dotyczą tolerancji poszczególnych koni na stres związany z niskimi temperaturami. Istnieją jednak ogólne kwestie związane z żywieniem, które zawsze należy mieć na uwadze w chłodniejszych porach roku. Należą do nich: zapewnienie odpowiedniego spożycia kalorii (energii) i wody oraz rozpoznanie sytuacji, w których konieczne może być dodatkowe uzupełnienie składników odżywczych tak, by utrzymać optymalne zdrowie i dobre samopoczucie konia.

Zapotrzebowanie energetyczne

W miesiącach zimowych wiele koni potrzebuje dodatkowej energii, która pomoże im utrzymać temperaturę ciała bez spadku masy ciała lub występowania stresu z powodu dyskomfortu przez wiele dni. Średnio szacuje się, że przeciętny koń będzie potrzebował około 25% więcej energii podczas najzimniejszych miesięcy zimowych. Jest to tylko przybliżony szacunek i nie powinien być wprowadzany bez uwzględnienia kilku czynników. Wraz ze spadkiem temperatury otoczenia poniżej określonego poziomu zapotrzebowanie kaloryczne organizmu wzrasta o około 1%. Jednakże ten punkt krytyczny dla danego konia będzie zależał od temperatur, do których jest przyzwyczajony, stopnia izolacji termicznej (tj. długości okrywy włosowej, rodzaju derki, ilości tkanki tłuszczowej) i ochrony termicznej zapewnianej przez schronienie. Inny będzie dla konia z niedowagą, przyzwyczajonego do wyższych temperatur, a inny dla konia z wyższym poziomem tkanki tłuszczowej, o gęstej okrywie włosowej, utrzymywanego w chowie bezstajennym i zaadaptowanego do bardziej wymagających warunków pogodowych. Oznaką, że temperatura krytyczna dla danego osobnika została osiągnięta, jest drżenie mięśni. Takimi wskaźnikami zwiększonego zapotrzebowania są także stroszenie włosa lub poszukiwanie schronienia przed wiatrem czy opadami. Jeśli stres spowodowany zimnem jest wystarczająco długotrwały (występuje dłużej niż jeden lub dwa dni), a zwiększone zapotrzebowanie na energię nie zostanie zaspokojone, koń zacznie tracić na wadze. Inne czynniki, które zmienią zapotrzebowanie kaloryczne, to poziom aktywności, rodzaj chowu i wiek konia. Konie powyżej 20 roku życia mają mniejszą tolerancję na skrajne warunki pogodowe, zatem ich wydatek energetyczny podczas niskich temperatur będzie wyższy niż u koni młodych lub w średnim wieku, przebywających w tych samych warunkach.

Suplementacja
Zmiany w żywieniu w okresie zimowym mogą dyktować potrzebę stosowania suplementów, które nie byłyby wymagane w miesiącach letnich. Uzupełnianie diety opartej o siano (tracące swoje wartości odżywcze w trakcie przechowywania) suplementem witaminowo-mineralnym specjalnie opracowanym dla koni jest dobrym pomysłem podczas miesięcy zimowych. Istotna jest dokładna ocena informacji na etykiecie i unikanie produktów, które nie podają kompletnej i szczegółowej listy składników. Pozwoli to na optymalny dobór suplementu, dostosowanego do potrzeb konkretnego konia.

Ponieważ pasze stosowane zimą często charakteryzują się niższą wartością odżywczą, może dojść do obniżenia spożycia witamin antyoksydacyjnych takich jak wit. A, E i C, które są tracone podczas długotrwałego przechowywania. Słabszej jakości siano może mieć również niższą lub niezrównoważoną zawartość minerałów w stosunku do potrzeb koni – szczególnie tych młodych, rosnących koni, a także klaczy hodowlanych w zaawansowanej ciąży. Dlatego stosowanie pojedynczego, zbilansowanego suplementu mineralno-witaminowego może okazać się bardzo korzystne. Suplement powinien zostać dobrany z uwzględnieniem wszystkich pozostałych komponentów diety oraz wieku i sposobu użytkowania konia. I tak w przypadku koni, których zimowa dawka żywieniowa oparta jest przede wszystkim o siano (np. konie ras prymitywnych czy osobniki dobrze wykorzystujące paszę objętościową i niewymagające dodatku posiłków treściwych) dobrym wyborem będzie Mineral Bricks. Preparat dostępny jest w formie umożliwiającej podanie z ręki czy bezpośrednio do żłobu, bez konieczności mieszania z paszą treściwą. Z kolei konie pracujące, żywione z przewagą zbóż (w naszych warunkach przeważnie owsem), mogą otrzymywać Horse Vital Plus, a te, których dieta uwzględnia musli – Golden Mineral. U źrebiąt natomiast sprawdzi się Osteomin.

Zima jest okresem, który w wielu stajniach wiąże się z ograniczeniem koniom czasu przebywania na padoku i możliwości swobodnego ruchu. Przyczynia się to do występowania stresu, potęgowanego przez zmianę warunków pogodowych (wahania ciśnienia czy wiatr). Częściowo może zostać on złagodzony poprzez zapewnienie stałego dostępu do paszy objętościowej (siana czy sianokiszonki), a przez to zapewnienie zajęcia i ograniczenie nudy. Jednakże skrócenie czasu padokowania (czy wręcz jego brak) i spowodowany tym stres zwiększają ryzyko występowania choroby wrzodowej żołądka. Do pewnego stopnia profilaktykę może stanowić uzupełnienie dawki o dodatek lucerny, jak również podawanie suplementów dedykowanych koniom z tendencją do chorób układu pokarmowego (rokitnik, nienasycone kwasy tłuszczowe zawarte w olejach, zioła, pre- i probiotyki czy gotowe suplementy, takie jak E VET Mucostat). Szczególnie istotne jest to u koni, u których już zdiagnozowano chorobę wrzodową.

W okresie zwiększonego narażenia na stres konie mogą mieć również obniżoną funkcję immunologiczną. Dlatego dostarczanie suplementu zawierającego witaminę E i witaminę C może pomóc zmniejszyć negatywne skutki stresu podczas długotrwałego zamknięcia.

Dostęp do wody
W zimowych miesiącach wzrasta ryzyko wystąpienia kolki. Czynnikami, które na to wpływają, są: zmniejszenie ilości ruchu, obniżona jakość paszy oraz zmniejszone spożycie wody. Z tego względu istotne jest monitorowanie dostępu do wody zarówno w boksie, jak i na padokach. Obecnie dostępne są rozwiązania pozwalające na zabezpieczenie poideł przed zamarzaniem (dotyczy to również dostarczania wody na padoki). W przypadku wody podawanej w wiadrach czy kastrach należy minimum dwa razy dziennie sprawdzać jej stan i jeśli zaczyna zamarzać, to ją wymienić lub w przypadku większych zbiorników na padokach rozbić lód. W przypadku koni, które pobierają zbyt małe ilości wody, można uzupełniać jej pobranie poprzez podawanie posiłków na mokro lub wprowadzenie meszu (EMH Mash lub Weserland Mash). Zwiększone pobranie wody może również stymulować dostęp do lizawki solnej, a u koni, które niechętnie z niej korzystają, dodanie zwykłej soli kuchennej do paszy treściwej.

Monitorowanie kondycji
Równie istotne, jak dostosowanie żywienia do zmiany warunków pogodowych, jest regularne monitorowanie kondycji ciała konia. Szczególnie dotyczy to koni, u których wraz z nastaniem zimowych miesięcy ograniczono ilość i/lub intensywność pracy (np. na skutek braku odpowiednich warunków treningowych). U zwierząt, które do tej pory pozostawały w prawidłowej kondycji, może dojść do zwiększenia ilości tkanki tłuszczowej i spadku muskulatury, dlatego wskazana jest regularna ocena kondycji (co ok. tydzień) i szybka reakcja oraz dostosowanie diety do ewentualnej zmiany stopnia obciążenia pracą i kondycji.